जलवायु समानुकूलन विकास कार्यक्रमका लागि सिमकोट गापालाई एक करोड

यो कार्यक्रमले न्यूनतम १२ लाख र अधिकतम ३२ लाखसम्मका योजनाहरु छनौट गरेको छ भने गापाले पनि साझेदारीका लागि २५ लाख रकम खर्च गर्ने

२२ असोज २०७५, हुम्ला ।। जिल्लास्तरीय रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विभिन्न अगैसस तथा गैससहरु विस्तारै कि त जिल्ला छोड्दै छन् भने कि त उनीहरु गापाहरुमा कार्यक्रम लागु गर्दैछन् ।

जिल्लास्तरीय रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुुँदै आएको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम अब सिमकोट गापामा मात्र सीमित भएको छ । यसका लागि विभिन्न पाँच योजनाका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी उक्त कार्यक्रमका गापा जलवायु संयोजक दिनेश घिमिरे  दिएका छन् ।

सिमकोट गापा अन्तर्गतका विभिन्न पाँच योजनाहरुका लागि उक्त कार्यक्रम र सिमकोट गापाको संयुक्त लगानी र साझेदारीमा जलवायुलाई सहयोग पुग्ने योजनाहरु छनौट गरी सञ्चालनमा आउने भएका छन् । उक्त योजनाहरुका लागि यो कार्यक्रमले न्यूनतम १२ लाख र अधिकतम ३२ लाखसम्मका योजनाहरु छनौट गरेको छ भने गापाले पनि साझेदारीका लागि २५ लाख रकम खर्च गर्ने भएको छ ।

यी पाँच योजनाका लागि कूल एक करोड २५ लाख  खर्च हुने भएको छ । यसका उक्त कार्यक्रमले योजनाको सहजीकण, अनुगमन, मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ भने अन्य प्राविधिक काम गापाले गर्ने भएको छ ।